ราชภัฏเชียงใหม่ มหาลัยที่ผลิตนักศึกษาคุณภาพ

ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคนอยากเข้าในภาคเหนือ และผู้อ่านเว็บ Himpun น่าจะเคยได้ยินและรู้จัก โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 ถือเป็นมหาลัยรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่

ก่อนหน้าที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้น ก็ได้พเปลี่ยนแปลงมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 70 กว่าปีก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมา

ซึ่งชื่อมหาวิทยาลัยนั้นเกิดชื่อเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า ” สถาบันราชภัฏ ” แปลว่าผู้ที่อยู่ใกล้พระราชา มหาวิทยาลัยนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 132 ไร่ และมีเนื้อที่ในส่วนของโรงการอุทยานและคณะเทคโนโลยีเกษตรรวมกว่าเกือบ 6,000 ไร่ มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 12,000 คน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ปัจจุบันมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิบดี มีตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกร สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ พระพิฆเนศวร ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือดอกเสี้ยวขาว ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือต้นหูกวาง สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีดำ-เหลือง นอกจากนี้ยังมีคณะที่น่าสนใจอยู่อีกหลายคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาลัยที่มีประวัติศาสตร์ มีมนต์เสน่ห์ และความสวยงามภายในมหาวิทยาลัย

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ คือการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ซึ่งมหาลัยนี้ก็มีคณะที่โดดเด่นหลายคณะ เช่น คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาลัยและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซึ่งคณะครุศาสตร์ที่ขึ้นชื่อของมหาวิทยาลัยนี้ก็ยังมีหลายหลักสูตรที่มีคุณภาพ เช่น หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี รวมถึงคณะวิทยาการจัดการ ที่มีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี  และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 4 ปี หรือคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 4 ปี

อีกจุดเด่นหนึ่งที่น่าสนใจคือสีของชุดครุย ซึ่งชุดครุยทำด้วยผ้าแพรสีดำ ซึ่งชุดครุยดุษฏีบัณฑิต 3 แถบ จะแบ่งเป็น ครุยมหาบัณฑิต 2 แถบและครุยบัณฑิต 1 แถบ ซึ่งแต่ละสาขาจะมีสีประจำชุดครุยที่แตกต่างกัน เช่น สาขาบัญชี จะเป็นสีฟ้าเทา สาขานิติศาสตร์ เป็นสีขาว สาขาศิลปะศาสตร์ เป็นสีแสด สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสีชมพูส้มเป็นต้น

นอกจากในระดับปริญญาตรีแล้ว ที่มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีกด้วย โดยในระดับปริญญาโทมีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สำหรับระดับปริญญาเอก จะมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎ๊บัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เต็มไปด้วยหลากหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกมามากมายออกสู่งสังคมไทย  ในวงการต่างๆ ซึ่งบุคคลในวงการบันเทิงที่หลายคนน่าจะรู้จักที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เช่น นิว นภัสสร เป็นนักน้องในวงการ แบล๊ค ธวัชชัย มิสเตอร์โกลบอล ไทยแลนด์ 2016 เบสท์ ทิฏฐินันท์ ซึ่งเป็นเดอะวอยซ์ไทยแลนด์คนที่ 4 และบิ๊ก กฤษฏา เป็นเดอร์สตาร์คนที่ 12 ของประเทศไทย

ตัวอย่าง

ราชภัฏเชียงใหม่ 3

ที่มาภาพ

https://www.cmru.ac.th/เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

https://www.at-chiangmai.com/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเต็มไปด้วยคุณภาพ

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.