ราชภัฏเชียงใหม่ มหาลัยที่ผลิตนักศึกษาคุณภาพ

ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคนอยากเข้าในภาคเหนือ และผู้อ่านเว็บ Himpun น่าจะเคยได้ยินและรู้จัก โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 ถือเป็นมหาลัยรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่

ก่อนหน้าที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้น ก็ได้พเปลี่ยนแปลงมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 70 กว่าปีก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมา

ซึ่งชื่อมหาวิทยาลัยนั้นเกิดชื่อเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า ” สถาบันราชภัฏ ” แปลว่าผู้ที่อยู่ใกล้พระราชา มหาวิทยาลัยนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 132 ไร่ และมีเนื้อที่ในส่วนของโรงการอุทยานและคณะเทคโนโลยีเกษตรรวมกว่าเกือบ 6,000 ไร่ มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 12,000 คน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ปัจจุบันมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิบดี มีตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกร สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ พระพิฆเนศวร ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือดอกเสี้ยวขาว ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือต้นหูกวาง สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีดำ-เหลือง นอกจากนี้ยังมีคณะที่น่าสนใจอยู่อีกหลายคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาลัยที่มีประวัติศาสตร์ มีมนต์เสน่ห์ และความสวยงามภายในมหาวิทยาลัย

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ คือการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ซึ่งมหาลัยนี้ก็มีคณะที่โดดเด่นหลายคณะ เช่น คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาลัยและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซึ่งคณะครุศาสตร์ที่ขึ้นชื่อของมหาวิทยาลัยนี้ก็ยังมีหลายหลักสูตรที่มีคุณภาพ เช่น หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี รวมถึงคณะวิทยาการจัดการ ที่มีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี  และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 4 ปี หรือคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 4 ปี

อีกจุดเด่นหนึ่งที่น่าสนใจคือสีของชุดครุย ซึ่งชุดครุยทำด้วยผ้าแพรสีดำ ซึ่งชุดครุยดุษฏีบัณฑิต 3 แถบ จะแบ่งเป็น ครุยมหาบัณฑิต 2 แถบและครุยบัณฑิต 1 แถบ ซึ่งแต่ละสาขาจะมีสีประจำชุดครุยที่แตกต่างกัน เช่น สาขาบัญชี จะเป็นสีฟ้าเทา สาขานิติศาสตร์ เป็นสีขาว สาขาศิลปะศาสตร์ เป็นสีแสด สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสีชมพูส้มเป็นต้น

นอกจากในระดับปริญญาตรีแล้ว ที่มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีกด้วย โดยในระดับปริญญาโทมีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สำหรับระดับปริญญาเอก จะมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎ๊บัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เต็มไปด้วยหลากหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกมามากมายออกสู่งสังคมไทย  ในวงการต่างๆ ซึ่งบุคคลในวงการบันเทิงที่หลายคนน่าจะรู้จักที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เช่น นิว นภัสสร เป็นนักน้องในวงการ แบล๊ค ธวัชชัย มิสเตอร์โกลบอล ไทยแลนด์ 2016 เบสท์ ทิฏฐินันท์ ซึ่งเป็นเดอะวอยซ์ไทยแลนด์คนที่ 4 และบิ๊ก กฤษฏา เป็นเดอร์สตาร์คนที่ 12 ของประเทศไทย

ตัวอย่าง

ราชภัฏเชียงใหม่ 3

ที่มาภาพ

https://www.cmru.ac.th/เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

https://www.at-chiangmai.com/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/

บทความที่คุณอาจสนใจ ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเต็มไปด้วยคุณภาพ

Shape