มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2460 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2468 ได้ปรับสถานะเป็นวิทยาลัย และพัฒนาต่อเนื่องจนเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน 

และมหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นกรมหนึ่งภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ หลังจากนั้นได้แต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิราช พลเรือโทสินธ์ กมลนาวิน ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีคนแรก 

ในช่วงแรกได้มีการจัดหลักสูตรการศึกษา 5 ปี สำหรับปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับอนุปริญญา ซึ่งในขณะนั้นเปิดการสอนเพียง 4 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะประมง และคณะสหกรณ์ 

ในปี พ.ศ. 2489 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลให้แต่งตั้งข้าราชการประจำเป็นอธิบดี ทำให้อธิบดีคนแรกที่เป็นข้าราชการประจำคนแรกคือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ได้รับตำแหน่งไปในปีนั้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งการเกษตร

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่คุ้นเคยกันนั่นคือ รูป พระพิรุณทรงนาค ซึ่งอยู่กึ่งกลางวงกลม ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงาย มีข้อความล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุดด้วยคำว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 

ต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 ต้นนนทรี เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย และได้สีประจำสถาบันเป็นสีเขียวใบไม้ สถานที่ตั้งของวิทยาเขตบางเขน ตั้งอยู่ที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2942 8181-3 เว็บไซต์ www.ku.ac.th 

สถานที่ตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ติดต่อสอบถามโทร 0 3428 1105-6 เว็บไซต์ www.kps.ku.ac.th สถานที่ตั้งวิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยู่ที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถามโทร 0 3835 4580-4 เว็บไซต์ www.src.ku.ac.th 

สถานที่ตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนครตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ติดต่อสอบถามโทร 0 4275 4088 เว็บไซต์ www.csc.ku.sc.th สถานที่ตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 98 หมู่ 1 ตำบลโคกคราม อำเภอลางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อสอบถามโทร 0 3552 1260 เว็บไซต์ www.sbc.ku.ac.th  

สถานที่ตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี ตั้งอยู่ที่ 50 หมู่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร 0 3644 2493-5 เว็บไซต์ kulb.lb.ku.ac.th สถานที่ตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ติดต่อสอบถามโทร 0 7562 1550 เว็บไซต์ www.kbc.ku.ac.th 

วิทยาเขตบางเขน เปิดให้มีการเรียนการสอน 14 คณะ ประกอบด้วย คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม และยังมีคณะอื่นๆที่เปิดการเรียนการสอนเพียงแค่บางวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศจุดเด่นที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ต้นไม้ปกคลุมเขียวขจี มีความรื่นรมย์ นักศึกษามีความรู้ด้านการเกษตรไม่ว่าจะคณะใดก็ตามและเรียกได้ว่าเป็นมหาลัยที่มีนักศึกษาจำนวนมากเพราะมีหลายวิทยาเขตและคณะที่หลากหลาย

ที่มาLink Youtube

ภาพจาก

https://www.sanook.com/campus/1398057/

https://today.line.me/th/v2/article/Zlo3ke

บทความที่คุณอาจสนใจ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 ใน 3 ของพระจอมเกล้า

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.