มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้ดังแค่เรื่องการเรียนหมอ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ของประเทศไทย ซึ่งมีอายุยยาวนานมากกว่า 100 ปี โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุคด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ยุคโรงเรียนศิริราชพยาบาล ยุคโรงเรียนแพทยากร ยุคโรงเรียนราชแพทยาลัย โดยเป็นหนึ่งในคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยุคมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และยุคมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยผู้ก่อตั้งนั้นคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2429 ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งคณะคอมมิตตีจัดสร้างโรงพยาบาล และพระราชทานที่ดินบางส่วนของวังหลังเพื่อมาสร้างเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก และพระราชทานนามว่า โรงศิริราชพยาบาล ในปีพ.ศ. 2432 ได้มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้น ณ โรงศิริราชพยาบาล 

ต่อมาโรงเรียนแพทย์แห่งนี้มีชื่อว่า โรงเรียนแพทยากร ใน พ.ศ.2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดตึกโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่นี้ และได้พระราชทานนามใหม่ให้ว่า โรงเรียนราชแพทยาลัย และในปี พ.ศ. 2459 โรงเรียนถูกรวมเข้าเป็น คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็น คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล 

และในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ โดยจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ และพระราชทานนาม มหิดล อันเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งพระองค์ทรงเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขในประเทศไทยเป็นชื่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดลมีสัญลักษณ์ที่เป็นที่จดจำของบุคคลทั่วไป

มหาวิทยาลัยมีชื่อย่อว่า MU เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นในเรื่องการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ตรามหาวิทยาลัย เป็นพระนามภิไธย ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2

มีสีทองตัดกับพื้นหลังวงกลมสีเงิน โดยมีตัวอักษรสีทองล้อมรอบว่า อตฺตานํ อุปมํ กเร ด้านล่างเขียนว่า มหาวิทยาลัยมหิดล โค้งรับรอบวง 

ต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ต้นกันภัยมหิดล ด้วยลักษณะที่สวยงาม มีนามมงคลพ้องกับชื่อของมหาวิทยาลัย 

ในส่วนสีของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล (พระยศในขณะนั้น) เป็นสีน้ำเงินตราของมหาวิทยาลัย ปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ ปัญญาของแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยมหิดล กับจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

มีจุดเด่นทางด้านการแพทย์ เป็นมหาลัยที่มีคุณภาพและเด่นดังในเรื่องวิทยาศาสตร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายามีคณะทั้งหมด 15 คณะ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1 บัณฑิตวิทยาลัย 

5 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยศาสนศึกษา ซึ่งมีคณะที่น่าสนใจมากมาย มีหลายวิทยาเขตด้วยกัน วิทยาเขตศาลายาตั้งอยู่ที่ 25/25 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ติดต่อโทร 0 2441 9522 เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th 

มหาวิทยาลัยมหิดล 3

วิทยาเขตกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ 199 หมู่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ติดต่อโทร 0 3458 5058 เว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อโทร 0 5627 4335 เว็บไซต์ www.na.mahidol.ac.th นอกจากมีหลากหลายวิทยาเขต และมีหลักสูตรให้เลือกมากมาย ยังเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานระดับสากล 

Link Youtube

ภาพจาก 

https://campus.campus-star.com/view/13457.html

บทความที่คุณอาจสนใจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.