มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น ดร.ปรีดีได้เล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในขณะนั้นมีเพียงจุฬาลงกรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยขณะนั้นมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง (มธก.) 

ใน พ.ศ. 2490 คณะรัฐประหารได้ยึดครองประเทศ ในหลายเหตุผลจึงทำให้มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง และถูกตัดคำว่า การเมือง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินตามพันธกิจในการให้ได้รับการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย และยังส่งเสริมให้มีความเสมอภาคและความถูกต้องของสังคมตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังคำกล่าวที่ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”  

ปัจจุบันมี 2 วิทยาเขตด้วยกัน นั่นคือ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่ที่ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200 ติดต่อโทร 66 (0) 2613 3333 และวิทยาเขตศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ที่ 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 ติดต่อโทร (66) 2564 4440-59 

นอกจากนี้ยังเปิดศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 2 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์พัทยา และศูนย์ลำปาง ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 วิทยาลัย 1 สถาบันเทคโนโลยี 1 สถาบันภาษา 19 คณะ ได้แก่  คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

ยังมีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการผังเมือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสัญลักษณ์ที่เป็นที่จดจำ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีหลายสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่น่าสนใจและเป็นที่จดจำ อย่างแรก นั่นคือตึกโดม เป็นสัญลักษณ์เนื่องจากเป็นอาคารหลังแรก รูปแบบของโดมนี้ มีการอธิบายในภายหลัง คือรูปแบบมาจากดินสอแปดเหลี่ยมที่เหลาจนแหลมคม เพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาที่สูงส่งของการจัดการศึกษา 

สีที่เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีเหลืองกับแดง อาจารย์ปรีดี เป็นผู้เลือก โดยอาจจะมีความหมายว่า สีเหลือง คือ ศาสนาเหมือนดังธรรมจักรกับสีแดง แสดงความเข้มข้นของเลือด ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือตราพระธรรมจักรสีเหลืองสลับกับแดงนั่นเอง 

ในส่วนของต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ต้นหางนกยูง ซึ่งในปี พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่หอประชุมใหญ่ และได้ทรงปลูกต้น หางนกยูง ณ บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่เพื่อให้เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3

จุดเด่นที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพชั้นนำของเอเชีย มีมาตรฐานในระดับสากล เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมามากมาย และมหาวิทยาลัยยังมีมาตรฐานในการให้การศึกษาในระดับสากล พัฒนาปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการของประเทศ

ซึ่งมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วในดินแดนธรรมศาสตร์ สามารถเห็นต่างและแสดงความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผย และสามารถใส่ชุดไปรเวทไปเรียนได้ซึ่งมีความเสรีในการแสดงออกเป็นอย่างมาก นิสิตนักศึกษา หรือแม้กระทั่งอาจารย์มีบทบาททางด้านการเมืองในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

ไม่ว่าจะเป็นในแง่นักวิชาการ หรือ นักการเมืองก็มีบทบาทอย่างมาก และมหาวิทยาลัยนี้ยังเป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาลัยเองก็มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://tu.ac.th/attractions

บทความที่คุณอาจสนใจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังของประเทศไทย

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.