มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 ใน 3 ของพระจอมเกล้า

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า KMUTN ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลของรัฐบาล โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเยอรมัน เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำและยอดนิยมของประเทศไทย มีชื่อเสียงและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างมากมาย มีคติพจน์ว่า พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะที่โดดเด่นนั่นก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมในการเข้าศึกษา ด้วยค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนมีอัตราถูกกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไป แต่ยังมีการส่งเสริมการเรียน มีสำนักคอมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการนักศึกษา เพื่อทำการค้นคว้างานวิชาการและวิจัย พัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน กระทรวงศึกษาธิการได้ก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ