พระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไทย

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

พระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันนี้มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า KMITL เป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบัน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 บนเนื้อที่มากว่า 850 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา การค้นคว้า การวิจัย ส่งเสริม และเพื่อให้บริการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ครุศาสตร์ และอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อช่วยทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 

ในปัจจุบันเป็นมหาลัยชั้นนำของประเทศคณะที่เป็นที่นิยมในการสอบเข้าของเด็กนักเรียนนั่นคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีสถาบันมีความโดดเด่นและส่งเสริมเป็นอย่างมากในด้านการศึกษาและวิจัย นอกจากวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้ว ยังมี วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตชุมพรอีกด้วย

พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน

สถานบันแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เกิดจาการเป็นศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ.ศ. 2507 ได้ปรับสถานภาพเป็นวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี และได้มีการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าขึ้น ในปี พ.ศ. 2514 โดยมีวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีเป็นวิทยาเขตนนทบุรี รวมกับอีก 2 วิทยาเขต นั่นก็คือ วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี 

และได้ย้ายสถาบันมาอยู่ที่เขตบาดกระบัง จึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี พ.ศ. 2515 และได้ยกระดับสถานภาพจากวิทยาลัยโทรคมนาคมเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีสิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง ย้ายมาเป็นสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเปลี่ยนชื่อมาเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้จัดตั้งคณะครุศาสตร์และอุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2521 จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร ก็เป็นอีกหนึ่งสถานบันที่ถูกโอนย้ายมา โดยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร และในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถานบันเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล

พระจอมเกล้าลาดกระบัง 3

พระจอมเกล้าลาดกระบัง รายละเอียดของสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2528 ต้นไม้ประจำสถาบัน คือต้น แคแสด สีประจำสถาบันนั้นก็คือสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำรัชกาลที่ 4 มีจำนวนคณะทั้งหมด 8 คณะ 1 วิทยาลัย 

ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 

มีจำนวนนักศึกษาอยู่ที่ประมาณ 21,736 คน อัตราค่าเล่าเรียน คิดเป็นเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาละ 14,000 ถึง 20,000 ที่ตั้งของวิทยาเขตลาดกระบัง อยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 2737 3000 

ที่ตั้งของวิทยาเขตชุมพร อยู่ที่ 17/1 หมู่ที่6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์ 0 7759 1445, 0 7750 6410 ที่ตั้งของวิทยาเขตระยอง อยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th/

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

สจล. มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง – คุณสมบัติของผู้สมัคร เรียนดี มีผลงาน กิจกรรมเด่น (campus-star.com)

https://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/73873

บทความที่คุณอาจสนใจ พระจอมเกล้าธนบุรี อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของไทย

Shape