พระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไทย

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

พระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันนี้มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า KMITL เป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบัน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 บนเนื้อที่มากว่า 850 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา การค้นคว้า การวิจัย ส่งเสริม และเพื่อให้บริการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ครุศาสตร์ และอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อช่วยทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 

ในปัจจุบันเป็นมหาลัยชั้นนำของประเทศคณะที่เป็นที่นิยมในการสอบเข้าของเด็กนักเรียนนั่นคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีสถาบันมีความโดดเด่นและส่งเสริมเป็นอย่างมากในด้านการศึกษาและวิจัย นอกจากวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้ว ยังมี วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตชุมพรอีกด้วย

พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน

สถานบันแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เกิดจาการเป็นศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ.ศ. 2507 ได้ปรับสถานภาพเป็นวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี และได้มีการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าขึ้น ในปี พ.ศ. 2514 โดยมีวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีเป็นวิทยาเขตนนทบุรี รวมกับอีก 2 วิทยาเขต นั่นก็คือ วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี 

และได้ย้ายสถาบันมาอยู่ที่เขตบาดกระบัง จึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี พ.ศ. 2515 และได้ยกระดับสถานภาพจากวิทยาลัยโทรคมนาคมเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีสิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง ย้ายมาเป็นสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเปลี่ยนชื่อมาเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้จัดตั้งคณะครุศาสตร์และอุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2521 จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร ก็เป็นอีกหนึ่งสถานบันที่ถูกโอนย้ายมา โดยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร และในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถานบันเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล

พระจอมเกล้าลาดกระบัง 3

พระจอมเกล้าลาดกระบัง รายละเอียดของสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2528 ต้นไม้ประจำสถาบัน คือต้น แคแสด สีประจำสถาบันนั้นก็คือสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำรัชกาลที่ 4 มีจำนวนคณะทั้งหมด 8 คณะ 1 วิทยาลัย 

ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 

มีจำนวนนักศึกษาอยู่ที่ประมาณ 21,736 คน อัตราค่าเล่าเรียน คิดเป็นเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาละ 14,000 ถึง 20,000 ที่ตั้งของวิทยาเขตลาดกระบัง อยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 2737 3000 

ที่ตั้งของวิทยาเขตชุมพร อยู่ที่ 17/1 หมู่ที่6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์ 0 7759 1445, 0 7750 6410 ที่ตั้งของวิทยาเขตระยอง อยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th/

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

สจล. มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง – คุณสมบัติของผู้สมัคร เรียนดี มีผลงาน กิจกรรมเด่น (campus-star.com)

https://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/73873

บทความที่คุณอาจสนใจ พระจอมเกล้าธนบุรี อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของไทย

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.