พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 ใน 3 ของพระจอมเกล้า

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า KMUTN ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลของรัฐบาล โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเยอรมัน เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำและยอดนิยมของประเทศไทย มีชื่อเสียงและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างมากมาย มีคติพจน์ว่า พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะที่โดดเด่นนั่นก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมในการเข้าศึกษา ด้วยค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนมีอัตราถูกกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไป แต่ยังมีการส่งเสริมการเรียน มีสำนักคอมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการนักศึกษา เพื่อทำการค้นคว้างานวิชาการและวิจัย พัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน

กระทรวงศึกษาธิการได้ก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อผลิตช่างฝีมือที่มุ่งเน้นการปฏิบัติและใช้ประสบการณ์จริง ในปี พ.ศ. 2502 เป็นที่รู้จักกันในชื่อ เทคนิค – ไทยเยอรมัน 

ในเวลาต่อมามีการลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และในปี พ.ศ. 2507 ได้ยกระดับสถานภาพจากโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ เป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกบ้า ให้รวมวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี วิทยาลัย โทรคมนาคมนนทบุรี เข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง ให้เป็นสถาบันการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมการศึกษา การทำวิจัย และให้บริการวิชาการ ส่งเสริมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ อุสาหกรรม และครุศาสตร์ 

และยังช่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 ได้แยกออก และมีอำนวยการบริหารที่เป็นอิสระ ถูกยกสถานภาพ ในปี พ.ศ.2551 ให้เป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งหมด 3 วิทยาเขต ได้แก่วิทยาเขต กรุงเทพมหานคร  วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประวัติโดยละเอียดของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 มีต้นไม้ประจำสถาบันคือต้นประดู่แดงอโดยสีมงคลประจำสถาบันคือ สีแดงหมากสุก มีคณะทั้ง 9 คณะ 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 2 วิทยาลัย คือ บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 22,298 คน 

ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนมีอัตราอยู่ที่ หน่วยกิตละ 100 ถึง 200 บาท ที่อยู่ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 0 2913 2500 วิทยาเขตปราจีนบุรีตั้งอยู่ที่ 129 หมู่ 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 0 3721 7300 หรือเว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

มจพ2..jpg (960×639) (watmatchan.net)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ – ข่าวสด (khaosod.co.th)

เปิดค่าเทอม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” สถานที่ผลิตคนคุณภาพ (sanook.com)

บทความที่คุณอาจสนใจ พระจอมเกล้าธนบุรี อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของไทย

Shape