พระจอมเกล้าธนบุรี อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของไทย

พระจอมเกล้าธนบุรี

พระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อย่อภาษาอังกฤษ KMUTT หรือเป็นที่นิยมเรียกกันว่า บางมด เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกคือเนื่องหลายปี ได้รับเลือกจากรัฐบาลไทยให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงในคณะวิศวกรรม คณะสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล ครอบคลุมที่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมามากมาย และด้วยมหาวิทยาลัยมีความห่างไกลเล็กน้อยและเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ใหญ่มาก ทำให้รุ่นพี่รุ่นรุ่นน้องหรือเพื่อนร่วมรุ่นมีความสนิทสนมอบอุ่นกันเป็นอย่างมาก

พระจอมเกล้าธนบุรี 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาลัยที่มีประวัติอันยาวนาน

เมื่อปี พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อตั้ง วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ในปี พ.ศ. 2511  ได้รวมกับ 2 วิทยาลัยเทคนิคจัดตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยี มี 3 วิทยาเขต ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานอนุญาตใช้นาม “พระจอมเกล้า” 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาอิสระ ในปีพ.ศ. 2525 ต่อมาปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต่อมาได้โยกย้ายสถาบัน เริ่มมาพัฒนาพื้นที่ใหม่ที่บางขุนเทียน 

ในปี พ.ศ. 2539 เริ่มต้นขยายและพัฒนาพื้นที่ วิทยาเขตราชบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่เปลี่ยนสถานะภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล เปลี่ยนเป็นชื่อในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2541 นั่นเอง ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้รับการประกาศจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

พระจอมเกล้าธนบุรี 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องน่ารู้รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ดอกธรรมรักษา เป็นดอกไม้ที่พบได้มากในบริเวณมหาวิทยาลัย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยเริ่มก่อตั้ง และดอกไม้ชนิดนี้ยังมีคติธรรม “ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับสีประจำสถาบันนั่นคือ สีแสด และสีเหลือง 

โดยสีแสดเป็นสีประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เป็นผู้ทรงริเริ่มแนวคิดสมัยใหม่ในทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย มีคณะทั้งหมด 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และอีก 1 วิทยาลัย นั่นคือ วิทยาลัยสหวิทยาการ 1 บัณฑิตวิทยาลัยนั่นคือบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และ 1 บัณฑิตวิทยาลัยร่วม นั่นคือบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มีวิทยาเขต 3 วิทยาเขตด้วยกันคือ วิทยาเขตบางมดตั้งอยู่ที่  126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตบางขุนเทียนตั้งอยู่ที่ 49 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตราชบุรีตั้งอยู่ที่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มจธ. อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ https://www.kmutt.ac.th/

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก 

มจธ.ได้รับการประเมินคุณภาพงานวิจัยในประเทศ ระดับดีเยี่ยม – ดีมาก 11 สาขาวิชา – PR KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – welcomeUniver (google.com)

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตจาก 3 พระจอมเกล้า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (matichon.co.th)

บทความที่คุณอาจสนใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไทย

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.