พระจอมเกล้าธนบุรี อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของไทย

พระจอมเกล้าธนบุรี

พระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อย่อภาษาอังกฤษ KMUTT หรือเป็นที่นิยมเรียกกันว่า บางมด เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกคือเนื่องหลายปี ได้รับเลือกจากรัฐบาลไทยให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงในคณะวิศวกรรม คณะสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล ครอบคลุมที่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมามากมาย และด้วยมหาวิทยาลัยมีความห่างไกลเล็กน้อยและเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ใหญ่มาก ทำให้รุ่นพี่รุ่นรุ่นน้องหรือเพื่อนร่วมรุ่นมีความสนิทสนมอบอุ่นกันเป็นอย่างมาก

พระจอมเกล้าธนบุรี 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาลัยที่มีประวัติอันยาวนาน

เมื่อปี พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อตั้ง วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ในปี พ.ศ. 2511  ได้รวมกับ 2 วิทยาลัยเทคนิคจัดตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยี มี 3 วิทยาเขต ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานอนุญาตใช้นาม “พระจอมเกล้า” 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาอิสระ ในปีพ.ศ. 2525 ต่อมาปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต่อมาได้โยกย้ายสถาบัน เริ่มมาพัฒนาพื้นที่ใหม่ที่บางขุนเทียน 

ในปี พ.ศ. 2539 เริ่มต้นขยายและพัฒนาพื้นที่ วิทยาเขตราชบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่เปลี่ยนสถานะภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล เปลี่ยนเป็นชื่อในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2541 นั่นเอง ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้รับการประกาศจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

พระจอมเกล้าธนบุรี 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องน่ารู้รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ดอกธรรมรักษา เป็นดอกไม้ที่พบได้มากในบริเวณมหาวิทยาลัย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยเริ่มก่อตั้ง และดอกไม้ชนิดนี้ยังมีคติธรรม “ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับสีประจำสถาบันนั่นคือ สีแสด และสีเหลือง 

โดยสีแสดเป็นสีประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เป็นผู้ทรงริเริ่มแนวคิดสมัยใหม่ในทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย มีคณะทั้งหมด 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และอีก 1 วิทยาลัย นั่นคือ วิทยาลัยสหวิทยาการ 1 บัณฑิตวิทยาลัยนั่นคือบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และ 1 บัณฑิตวิทยาลัยร่วม นั่นคือบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มีวิทยาเขต 3 วิทยาเขตด้วยกันคือ วิทยาเขตบางมดตั้งอยู่ที่  126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตบางขุนเทียนตั้งอยู่ที่ 49 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตราชบุรีตั้งอยู่ที่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มจธ. อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ https://www.kmutt.ac.th/

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก 

มจธ.ได้รับการประเมินคุณภาพงานวิจัยในประเทศ ระดับดีเยี่ยม – ดีมาก 11 สาขาวิชา – PR KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – welcomeUniver (google.com)

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตจาก 3 พระจอมเกล้า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (matichon.co.th)

บทความที่คุณอาจสนใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไทย

Shape