จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2442 ได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน  ในปี พ.ศ.  2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงพระบรมราโชบายในสมเด็จพระบรมชนกาธิราชที่จะ”ให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นสถาบันอุดม สถานที่ศึกษาของชาวสยาม” 

พระราชทานนามว่า “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในปี พ.ศ. 2459 ได้สถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมด้านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

เนื้อหาวิชาการศึกษาที่ดีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 

1 สถาบันนวัตกรรม 1 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 1 บัณฑิตวิทยาลัย 3 วิทยาลัย 14 สถาบัน 

18 คณะ ประกอบด้วย คณะอักษราศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะทันตะแพทย์ คณะจิตวิทยา และคณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเกี้ยวจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย  โดยคำว่า จุฬาลงกรณ์ แปลว่า เครื่องประดับศีรษะหรือจุลมงกุฎ 

สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีชมพู เป็นสีที่บ่งบอกถึงความอ่อนโยนเป็นการ เป็นสีประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระบรมราชสมภพในวันอังคาร ทางมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้อัญเชิญสีประจำพระองค์มาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคล

ต้นไม้ประจำสถาบัน คือต้นจามจุรี ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความผูกพันกับชาวจุฬาฯ มาตั้งแต่ก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษา เปรียบเหมือนมีสีเขียวชอุ่มให้ความสดชื่นในช่วงภาคต้นของการศึกษา เปรียบเสมือนนิสิตปี 1 ที่มีความสดใส เมื่อเวลาผ่านไปยังปลายภาคการศึกษา ใบและฝักจะคอยย้ำเตือนให้นิสิตเตรียมตัวสอบ และวันงานประเพณีต้อนรับน้องใหม่ในทุกๆ ปี นิสิตรุ่นพี่จะคล้องคอให้กับนิสิตใหม่ใบหรือกิ่งจามจุรีเล็กๆ นำมาผูกกับริบบิ้นสีชมพู เพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่รั้วจามจุรีสีชมพู ปัจจุบันมีนักศึกษา ประมาณ 35,579 คน สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อโทร 02-215-0871-3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดเด่นด้านใดบ้าง

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย และมีการเปิดให้มีการเรียนการสอนในด้านวิชาการต่างๆมาอย่างช้านาน ในสายตาผู้คนภายนอก ให้การยอมรับบุคลากรที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า มีความโดดเด่นในด้านวิชาการในระดับโลก มิใช่เพียงสายตาจากบุคคลภายนอก 

แต่รวมไปถึงอันดับคะแนนในสถิติของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยนี้ มีอันดับที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับและมีอัตราการแข่งขันใรการสอบวัดระดับเพื่อจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ยังเด่นในเรื่องกิจกกรรม 

งานสำคัญของมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งอย่างคือ งานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยกลางกรุง สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และที่ 6 ซึ่งนิสิตนิยมสักการะเป็นประจำสำหรับชาวนักศึกษา

ที่มา Link Youtube

ภาพจาก

https://www.sanook.com/campus/1391925/

บทความที่คุณอาจสนใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย

Shape
Shape

We'll Find You A Home

Explore More Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore magna the alora aliqua alora the tolda on fouter.